Blended learning

Blended learning

Bij blended learning gaat om optimaliseren van de mediaspecifieke mogelijkheden van fysiek en online, van gelijktijdig en asynchroon, en van gezamenlijk, in groepjes en individueel.

Lees meer
Wat is een merk?

Wat is een merk?

Wees je bewust van de vele definities die er van veel merkbegrippen zijn; dus van de verschillende perspectieven op de merk-werkelijkheid.

Lees meer
Van lineair naar circulair

Van lineair naar circulair

De economie verandert de komende jaren van lineair naar circulair. Dus de toekomst van Nederlandse ondernemers ligt in het circulair denken en handelen.

Lees meer
Merkbeloften met toekomst

Merkbeloften met toekomst

Goede merkbeloften voldoen aan de TAARCOBAAR-criteria: Taal, Authenticiteit, Actiegerichtheid, Rijm, Correctheid, Onderscheid, Bondigheid, Archetype, Ambiguïteit en Ritme.

Lees meer
Leren in stappen

Leren in stappen

Als je goed wilt leren, moet je vier vier fasen (onder)scheiden: Doen, Waarnemen, Nadenken en Toepassen; met als acroniem: DoeWaNaToe.

Lees meer
Corona als kans

Corona als kans

Stappenplan voor optimaal omgaan door merk met corona Volgens velen heeft het kabinet gefaald in het bestrijden van Covid 19. Volgens sommigen doet het te...

Lees meer
Drie soorten merkstructuren

Drie soorten merkstructuren

Mensen kunnen niet tegen inconsistenties. Daarom moet je merkstructuur (psycho)logisch kloppen.Interne consistentie Voor een onderneming zijn merken...

Lees meer
Mijn persoonlijke ontwikkeling

Mijn persoonlijke ontwikkeling

Je merkbelofte laten invoelen via je merkverhaal. Een voorbeeld.De onderstaande beschrijving geeft aan hoe Wim Jurg zelf zijn huidige merkcompetenties koppelt...

Lees meer
Nieuw product met welke naam

Nieuw product met welke naam

Als je een nieuw product op de markt brengt, doe je dit onder een bestaande (sterke) merknaam of je bedenkt een nieuwe naam. Past kleding bijvoorbeeld onder de merknaam Coca Cola?

Lees meer
Nederland als Amsterdam

Nederland als Amsterdam

Kom uit Amsterdam als je internationaal succes wilt hebben. The best way to get around in Amsterdam In navolging van Arjan Lubach, heeft het Oerhollandse...

Lees meer
CEO als rentmeester

CEO als rentmeester

Juridisch is een merk van de organisatie, maar psychologisch en sociologisch niet. Hoe ga je daar als CEO goed mee om?Rentmeester van merk Rentmeester zijn...

Lees meer
Crisis als kans

Crisis als kans

De zondebok geeft het publiek een gevoel van rechtvaardigheid. Maar wat dan?Doos van Pandora Soms wordt een managementteam geconfronteerd met heftige...

Lees meer
Samen kom je verder

Samen kom je verder

Omdat mensen 99% van de ontvangen informatie onbewust verwerken, is een hecht managementteam een noodzakelijke voorwaarde voor gezonde merkbeslissingen.

Lees meer
Meten is weten

Meten is weten

Ons brein laat ons alleen de dingen ‘zien’, die in ons straatje passen. Kortom, alleen door te meten kun je zien of je het doorhebt!

Lees meer
Veranderen vanuit visie

Veranderen vanuit visie

Je verwerkt maar 1% van de ontvangen informatie bewust. Hoe ga je om met de andere 99%? Gedeelde visie Zonder een gedeelde visie binnen een MT, is eenheid van...

Lees meer
Systeem 1 en systeem 2

Systeem 1 en systeem 2

Waarom zou ik het onderscheid tussen systeem 1 en systeem 2 moeten kennen?Dagelijks nemen we zo’n 30.000 beslissingen zonder dat we er echt over nadenken. We...

Lees meer
Alles is voor Bassie

Alles is voor Bassie

De boodschap van How Brands Grow van het Ehrenberg-Bass Institute is om ‘nummer één’ in de markt te zijn: hoe meer een merk wordt gezien, hoe beter het verkoopt en omgekeerd.

Lees meer
Wat is jouw merkverhaal?

Wat is jouw merkverhaal?

Mensen houden van er-was-eens-verhalen met een en-ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig-einde.Merkverhalen Vanaf het begin van de beschaving hebben verhalen ons...

Lees meer
Ontwikkelen Nederlandse merken

Ontwikkelen Nederlandse merken

Je merk moet met de tijd meegaan. Hoe doe je dit?Tijden veranderen De verandering van de logo’s van Shell laat zien hoe merken ook visueel met hun tijd...

Lees meer
Wat is jouw merkstrategie?

Wat is jouw merkstrategie?

Deze blog focust op de belangrijkste merkstrategieën qua markt, marktpositie, groei, investering, naam, segmentatie, assortiment, extensie, distributie en prijs.

Lees meer
Het beste … nu nog beter?

Het beste … nu nog beter?

Het voorbeeld van de smaakverandering door Coca Cola laat helder zien dat marktonderzoek onder consumenten maar een deel van het geheel in beeld kan brengen. En … dat het erkennen van fouten goed kan uitpakken!

Lees meer