Jezelf als merk

Persoonsmerk

In het algemeen wordt met een persoonsmerk een serie producten (diensten) bedoeld die onder een persoonsnaam op de markt worden gebracht. Het essentiële kenmerk van jezelf als merk is dat jij positieve associaties oproept bij je doelgroep en dat deze groep mensen of bedrijven liever koopt bij jou dan bij een ander. Kern van jezelf als een sterk merk is dat je daarbij tegenstellingen overbrugt zoals Wim Jurg met de Merkopstelling meer mogelijk maakt door het bewuste en onbewuste van merkbeslissers te integreren.

Persoonlijk kapitaal

Als persoonsmerk maak je optimaal gebruik van je potentieel. Daarom werk je vanuit je sterktes en schakel je anderen in bij je zwaktes.  Het is handig om daarbij onderscheid te maken tussen zes soorten kapitaal die je in meerdere of mindere mate ‘bezit’:

  1. Bedrijfseconomisch: geld dat je hebt om jezelf zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen
  2. Cultureel: de betekenis van jouw persoonlijke verhaal in het grotere geheel waarvan je deel uitmaakt
  3. Empatisch: de mate waarin je je kunt inleven in je klanten
  4. Psychologisch: je mentale vermogens om je talenten optimaal te benutten zoals optimisme, hoop, wijsheid, mentale veerkracht en zelfwerkzaamheid
  5. Sociaal: je relaties, netwerk, vrienden (wie je kent)
  6. Vakinhoudelijk: je kennis, vaardigheden en ervaring.

Omgeving

In tijden van schaarste gaat het vooral om beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid en in tijden van overvloed vooral om de nafdruk op  het ‘bijzondere’ dat je biedt. Trends waarmee het handig is rekening te houden bij de ontwikkeling van je merk zijn bijvoorbeeld:

  1. Duurzaamheid: een gezonde wereld ‘morgen’ door een transitie van een lineaire naar een circulaire economie
  2. Fygitale ontwikkeling: de integratie van fysieke en digitale ervaringen
  3. Artificial Intelligence: het effect van ontwikkelingen als Chat GPT en Google Bard

Van onbekend tot vertrouwd

Als persoonsmerk kom je nieuw als vreemdeling op de markt. In het koopproces moeten je klanten dus een transformatie ondergaan tot vertrouwd om er als consument van te kunnen genieten. Je moet in een vertrouwde omgeving als vertrouwd geheel op hen overkomen voordat ze bij je gaan kopen. Waar je in het begin nog ‘slechts’ voorziet in een functionele behoefte van je klanten, wordt je als persoonsmerk een felbegeerde vriend geworden. Als persoonsmerk bevredig je het verlangen naar zekerheid bij je klanten en verzacht je hun keuzedilemma. In het algemeen is er een lange weg nodig om tot zo’n vast bondgenootschap te komen. Vanaf het begin werkt echter de menselijke voorstellingskracht van je klanten eraan mee.

(H)erkenning

Mensen nemen een merk in de eerste plaats waar in de context waarin ze haar ontmoeten. Een ontmoeting met jou bij het Postillionhotel roept dus een associatie op dan bij een achteraf zaaltje. Essentieel voor het vertrouwen van anderen in je is je empathie voor hen, je geloof in eigen kunnen en je klanten onderdeel maken van jouw gepassioneerd, authentiek en geloofwaardig merkverhaal. Een vaste naam, op eenzelfde manier geschreven, voorzien van een daarbij passende vormgeving helpen daarbij.

Nieuwe klanten

Mensen zijn gewoontedieren en dus geneigd om hun bestaande merk trouw te blijven totdat ze het gevoel hebben dat het merk niet meer bij hen past. De grote kans voor jouzelf als merk ontstaat dus als mensen zelf veranderen c.q. hun goede gevoel bij hun ‘oude’ merk hebben verloren c.q. aan het verliezen zijn. Het is dus zaak om de algemene trends te volgen en de ontwikkelingen bij alternatieve merken die mensen tot hun beschikking hebben. De digitale trend heeft bijvoorbeeld het onderlinge contact tussen fans enorm gestimuleerd en het het bieden van digitale mogelijkheden voor je ambassadeurs uiterst belangrijk gemaakt.

Permanente spanning

Als persoonsmerk verkeer je in een situatie van continue spanning. Je bent als persoonsmerk het geheel aan associaties dat mensen samen elke dag weer opnieuw voortbrengen en updaten. Elke actie van je is dus een mogelijke oorzaak voor verandering van de voorstelling van jou als merk. Zorg dus dat de dingen die je over jezelf zegt en schrijft, bij jou passen. Als merk ben je steeds volledig in het echte leven ingebed. Vrij ben je dus nooit. Je doelgroep ontstaat met jou als merk en kun je niet (in)plannen. Terwijl je volledig bent begonnen vanuit jezelf, wordt als persoonsmerk van je gevraagd rekening te houden met wat mensen van jou vinden. Ook deze overgang van intrinsieke naar extrinsieke motivatie draagt bij aan de spanning die je voelt bij de ontwikkeling tot persoonsmerk. Onderytussen met je ook niet ‘plat’ voorspelbaar zijn, maar jezelf zichtbaar ontwikkelen op basis van je interacties met je klanten. Daarbij komt oook nog de spanning tussen jouw peroonlijke merk en je familiemerk door dat je (vaak) dingen doet die afwijken van wat ‘normaal’ is binnen jouw familie. Tot slot ontwikkel jezelf permanent aan de hand van de vier fasen die telkens iets compleets anders van je vragen: Doen, Waarnemen, Nadenken en Toepassen (DoeWaNaToe).

Jij als magiër

Door al deze spanningen te handelen, kun je als  een magiër de dromen van jouw klanten werkelijkheid maken. Je belangrijkste taak is daarbij het telkens weer activeren van de mooie herinneringen die mensen hebben aan jou. In woelige tijden, zoals in de Corona-tijd, ben je als merk het houvast in het omgaan met tegenslag. Met mooie, kleine, onverwachte geschenken kun je betovering mooi in stand houden. Vertrouwen wek je door het vertrouwde te herhalen.

Jezelf als persoonsmerk ontwikkelen?

Wees slim, neem Wim:

Bel 06 107 44 198  / of e-mail merkontwikkeling@wimjurg.nl

Brand slim met Wim

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon