Verdienmodel

Meerdere verdienmodellen maken meer merkwaarde mogelijk

Vanuit welke verdienmodellen werk je?

De wijze waarop een bedrijf geld verdiende met haar merken was onderdeel geworden van haar cultuur en stond daarom niet ter discussie. Het managementteam besloot buiten de bestaande kaders te kijken, en kon daardoor veel nieuwe inkomsten voor haar bedrijf genereren.

Wim Jurg Merkontwikkeling maakt meer merkwaarde mogelijk door systematisch mogelijke toepassingen van nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, te beginnen met het digitale model. Vervolgens worden stap voor stap de meest kansrijke verdienmodellen uitgevoerd en gemonitord. Meer…

Merkontwikkeling maakt het mogelijk goed in te spelen met je merk op maatschappelijke veranderingen. Visievorming verheldert waar je samen naar toe wilt werken. Positionering laat zien hoe je je merk meer herkenbaar van alternatieve merken kunt onderscheiden en verdienmodel hoe je meer inkomsten kunt genereren met je merk. Beslischeck toetst merkbeslissingen vooraf en monitoring achteraf. Coaching is gericht op ontwikkelen van je merkcompetentie.

Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl  of bel 06 – 107 44 198.

Brand slim met Wim

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon