Positionering

Positionering maakt meer onderscheid mogelijk

Maak duidelijk wat uniek is aan je merk!

Een managementteam realiseerde zich dat ze nauwelijks wist hoe haar merk zich onderscheidde op het gebied van duurzaamheid van haar concurrenten. Daarom had ze behoefte aan duidelijk beeld van de duurzame alternatieven voor (mogelijke) klanten.

Positionering maakt meer onderscheid mogelijk, doordat ze zichtbare overeenkomsten en verschillen van je merk met de belangrijkste alternatieven verheldert; zowel voor de centrale merkpositioneringselementen als qua oorsprong, ontwikkeling, marktdefinitie, merkbelofte en vormgeving  Meer…

Merkontwikkeling maakt het mogelijk goed in te spelen met je merk op maatschappelijke veranderingen. Visievorming verheldert waar je samen naar toewerkt. Positionering laat zien hoe je je merk meer herkenbaar van alternatieve merken kunt laten onderscheiden en verdienmodel hoe je meer inkomsten kunt genereren met je merk. Beslischeck toetst merkbeslissingen vooraf en monitoring achteraf. Coaching is gericht op het ontwikkelen van je merkcompetentie.

Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl  of bel 06 – 107 44 198.

Brand slim met Wim

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon