Wat is jouw merkverhaal?

Er-was-eens-verhalen met en-ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig

Merkverhalen

Vanaf het begin van de beschaving hebben verhalen ons geleid, geïnspireerd en geheeld. Ze helpen ons het verleden te verwerken, het nu te begrijpen en te kunnen geloven in een betere toekomst. Verhalen zijn belangrijk voor merken omdat ze emoties kunnen overbrengen, die de kern vormen van waar merken voor staan. Hoewel iedereen het belang wel ziet van goede merkverhalen, zijn er toch nog weinig merken die er echt werk van maken. De oorzaak lijkt te liggen in de huidige nog steeds overwegend rationele managementcultuur, gericht op het zoeken naar feiten; een cultuur met weinig aandacht voor visie en empathie. Maar voor een goed merk moeten ratio en emotie worden geïntegreerd.

Gewone verhalen versus merkverhalen

Merkverhalen verschillen van gewone verhalen. Gewone verhalen zijn gericht op algemeen menselijke ervaringen, die niet altijd goed eindigen. Merkverhalen daarentegen eindigen altijd goed en zijn logisch en eerlijk; en sluiten daarom aan bij ons automatische, onbewuste denken. Ze zijn bedoeld om de huidige merknaam en de merkbelofte te kunnen voelen inclusief een visie die maakt dat haar fans zich deel gaan voelen van een mooie toekomst. Het merkverhaal bevat altijd de ‘crisis‘ van de oprichter die heeft geleid tot het ontstaan van het merk, de belangrijkste gebeurtenissen onderweg tot de huidige situatie en leider; samen vormen ze de heilige drie-eenheid van het merkverhaal. Deze drie-eenheid maakt de feiten rond een merk tot een (psycho)logisch geheel en plaatst het merk in een hier-en-nu relevante context voor haar fans. In plaats van te zeggen waarom fans zouden moeten kiezen voor haar merk, zorgt ze voor een baken dat houvast geeft in hun bestaan: eerlijke mensen zeggen (juist)  niet dat ze eerlijk zijn, maar dat blijkt uit hun gedrag. Merkverhalen zijn bedoeld om te inspireren tot actie om met komen tot een-lang-en-gelukkig leven. Starbucks geeft een mooi voorbeeld op haar website en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Apple op YouTube. De toon van deze verhalen past goed bij de branche en bij het onderliggende archetype: de ontdekker van nieuwe koffiesmaken en de schepper van nieuwe digitale producten. De rol van de factoren geluk en toeval wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

Intermedialiteit

De sleutel tot effectieve merkverhalen is intermedialiteit: het verhaal is analoog en digitaal te beleven op de vele verschillende mogelijkheden die media bieden: van merkverslagen tot de website, van beelden op YouTube en Instagram tot een wezenlijk onderdeel van de nieuwe metaversen: de digitale levensruimten zoals Second Life waar Adidas en Reebok virtuele schoenen verkopen. Elk mediaverhaal is onderdeel van een groter geheel, maar kan ook  afzonderlijk worden ervaren.

PLOTFAIRS

Dit blog sluit af met een acroniem van de negen punten die Wim Jurg Merkontwikkeling hanteert bij de ontwikkeling van merkverhalen: PLOTFAIRS.

  1. Plot: oplossing die merk biedt op hoogtepunt van crisis
  2. Link: (psycho)logisch geheel van diverse gebeurtenissen
  3. Obstakel: concrete, collectieve drama dat het merk oplost
  4. Thema: magische twist die van kijker een ambassadeur maakt
  5. Framing: het verhelderen van het juiste perspectief op het merk
  6. Authenticiteit: expressie van merk als een menselijke vriend(in)
  7. Identificatie: verbinding van de kijker met de diverse karakters
  8. Resonantie: verhaal is echo van tijdloos archetypisch verhaal
  9. Setting: verweving historische feiten in crisis en oplossing.

Je eigen merkverhaal ontwikkelen?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Brand slim met Wim

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon