Nederland als Amsterdam

Kom uit Amsterdam als je internationaal succes wilt hebben. 

The best way to get around in Amsterdam

In navolging van Arjan Lubach, heeft het Oerhollandse fietsenmerk Union een e-fietskaart gelanceerd voor buitenlandse toeristen, waarbij ons land wordt neergezet als Big Amsterdam. Met de komst van e-bikes zijn bezienswaardigheden op afstand bereikbaar geworden voor fietsers. In de tijd waarin je vroeger heel Amsterdam op de fiets ontdekte, doe je nu bij wijze van spreken heel Nederland aan. Alle bezienswaardigheden in ons land zijn veramsterdamst: van Gouda (Amsterdam cheese market) tot de de Drentse hunebedden (Amsterdam big stones) en van de Afsluitdijk (Amsterdam long dike) tot de Deltawerken (Amsterdam waterworks). Dit sluit perfect aan op het idee dat ‘iedereen weet’ dat Nederland echt een fietsland is. Fietsen is gezond en duurzaam, en alles ligt binnen trapbereik. Op deze fietskaart van Big Amsterdam’ staat precies dat: de leukste dingen om naartoe te fietsen. Een uurtje zoeven naar Amsterdam Beach of een ochtend rollen naar de wilde herten in het Amsterdamse Big National Park. In de legenda rechtsonder staat precies hoe lang je bezig bent om ergens te komen. Wind? Geen probleem joh, dankzij je e-bike heb je altijd de wind mee. Dit is een perfect voorbeeld van aansluiten bij de beelden die leven bij buitenlanders vakantiegangers. Een voorbeeld dat navolging verdient bij alle Nederlandse merken, die internationaal succesvol willen zijn. Veel Nederlandse merken onderschatten het effect van de internationale bekendheid en het positieve imago van Amsterdam.

Watermanagement

Amsterdam is in de twaalfde eeuw gebouwd door een dam te maken in de Amstel-rivier. Internationaal weet iedereen dat ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt. De internationale Nederlandse kernassociatie is niet alleen plat en daardoor fietsbaar, maar ook ‘water’. In lijn met Thales, de eerste Griekse filosoof, die beweerde dat water de basis van alle dingen was Nederland is namelijk niet alleen wereldwijd bekend als een fietsland, maar bijvoorbeeld ook om onze (water)planning en het gebruik van elke meter beschikbaar land. De oorspronkelijke bewoners van Nederland hielden van de combinatie van jacht en vruchtbare grond. De overstromingen namen ze op de koop toe in ruil voor het feit dat landheren zich niet bekommerden om deze grond en de daarmee verbonden vrijheid. In de middeleeuwen ontwikkelden we windmolens om land op de zee te veroveren. Om deze ‘polders’ bouwden we vervolgens dijken omheen, die de bewoners gezamenlijk beheerden. Bij onderlinge conflicten, bleven we samenwerken in de polderactiviteiten. To polder is niet toevallig een Engels woord voor zowel land winnen van zee als in overleg iets bereiken. Watermanagement was ook de kern van onze oorlogvoering: zomers lieten we het land onder lopen en in de winter versloegen we de vijand op de schaats.

Nederlandse merken

De hoofdkantoren van belangrijke Nederlandse merken die internationaal succesvol zijn, zijn dan ook gevestigd in Amsterdam, zoals INGPhilips en KPMG zijn gevestigd in Amsterdam. Van Shell is het (nog) in Londen, omdat bij het samengaan de Nederlandse vestigingsplaats werd ‘weggegeven’ in ruil voor een 60-40% verdeling van de aandelen, typerend voor de Nederlandse pragmatiek. Shells technologiecentrum is wel gehuisvest in Amsterdam. Op haar internationale website is de pay-off van Shell Harnessing human ingenuity, die van Philips innovation and you, van ING’s Empowering people to stay a step ahead in life and in business, van KPMG Anticipate, Innovate, and Deliver en van Rabobank Together, we are the bank. Overkoepelend is dat deze Nederlandse topmerken staan voor functionaliteit, gezamenlijkheid, innovatie en winstgevendheid. Waarden die kenmerkend zijn voor de ligging van ons land onder de zeespiegel en de protestante achtergrond van De Nederlanden. Historisch gaf KLM in 1919 een prachtig voorbeeld van een oer-Nederlandse internationale positionering met The Flying Dutchman: de mondiaal bekende legende over een Nederlandse kapitein die ook op Pasen wilde varen en het slechte weer trotseerde; elke zeeman die rond Kaap de Goede Hoop wilde varen en het spookschop zag, wist dat zijn laatste uur was aangebroken. KLM draaide de angst om met de merkbelofte: van fictie naar feit. Feiten daar gaat het om in ons koele kikkerlandje; tenminste, zolang we vrij zijn en ergens geld mee kunnen verdienen.

Golden Age

De hele wereld kent Amsterdam nog vanuit onze Gouden Eeuw, waarin we de rijkste natie waren met de eerste aandelenbeurs. Oorlog voerden we voor vrije handel en niet voor politieke idealen. De merkbelofte  I Amsterdam geeft het belang aan van het individu in het grotere geheel. In het Engels vanwege haar internationale karakter c.q. om meer geld te kunnen verdienen; illustratief voor ons klantgerichte denken. Terwijl Amsterdam wereldberoemd is, is internationaal nauwelijks bekend dat Amsterdam in the Netherlands ligt, dat Holland hetzelfde land is en dat de mensen die daar vandaag komen the Dutch worden genoemd. Om nog duidelijker te maken dat we een land zijn met veel individuele mogelijkheden, doen we mee aan de Olympische Spelen onder de naam Team NL. Nederlandse merken doen er dus goed aan officieel zaken te doen vanuit Amsterdam. Zo is het Amsterdam Lake District de meest kansrijke positionering voor toeristisch Friesland, kan Drenthe het beste internationale vakantiegangers lokken met haar Amsterdam Stones. en kan vliegveld Groningen Airport Eelde zich het beste omdopen tot East Amsterdam Airport als ze internationaal succes wil boeken.

God created, the world, but the Dutch created the Netherlands

Een andere mogelijke positionering voor internationale Nederlandse merken ligt bij de vele Engelse spreekwoorden en gezegden met ‘Dutch’, die ook weergeven dat we bekend staan als functioneel, creatief, rendabel en individueel; zoals God created, the world, but the Dutch created the NetherlandsBeat the Dutch (iets bijzonders doen), Dutch auctions (op een veiling beginnen met een hoge prijs en die stap voor stap verlagen), Double Dutch (een springtouw bestaande uit twee touwen draaiend in omgekeerde richting), Dutching (gebruiken van gammastralen om bedorven eten weer eetbaar te maken), Dutch bargain (overeenkomst afsluiten met drank erbij), Dutch concert (musici die verschillende melodieën door elkaar heen spelen), Dutch courage (moed dankzij alcohol), Dutch Gold (een verbinding van koper en zink), Dutch disease (geen stuurmaan accepteren), Dutch reckoning (een vage factuur die stijgt bij vragen erover), Dutch uncle (betweter), Dutch widow (prostitué), Go Dutch (de rekening delen) en Going Dutch (alsmaar ruziemaken, maar toch samenwerken).

Cijfers

Nederlanders zetten de ‘7’ en de ‘9’ door de schrijflijn heen, terwijl veel andere landen dit met opzet niet doen. De ‘1’  met een lange ophaal, die je in veel andere landen ziet, is juist niet Nederlands. Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven bijvoorbeeld scherp moeten zijn om de ‘1’, de ‘7’ en de ‘9’ op de internationale wijze te schrijven.

Je merk Amsterdams ontwikkelen?

Wees slim, neem Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Brand slim met Wim

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon