Hoe ontwikkelt uw merk zich?

Merken samen samenhangend ontwikkelen is ingewikkeld voor managementteams, omdat we binnenkomende informatie vooral onbewust verwerken. Daarnaast interpreteren we deze informatie op basis van onze ervaringen vanuit ons verleden, die voor een groot deel individueel zijn. En ook nog eens zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Bovendien waren er tot voor kort weinig goede methoden om onze impliciete kennis expliciet te maken. Veel ambitieuze managementteams zijn daar echter wel naar op zoek, omdat ze inzien dat teamontwikkeling een basisvoorwaarde is voor merkontwikkeling: daadwerkelijke consensus over de mogelijkheden met merken kan pas ontstaan als de teamleden hun stilzwijgende merkkennis gaan delen.

Wim Jurg Merkontwikkeling maakt het mogelijk voor ambitieuze HBO+-opgeleide managementteams om hun Nederlandse merken te laten groeien met behulp van hun onbewust verwerkte informatie. Daartoe ontwikkelde Wim de merkopstelling, waarop hij promoveerde in 2010. Deze methode ont-wikkelt merken vanuit de onbewuste kennis van de teamleden. Ze zorgt zo voor een meer logische samenhang in merksystemen met als gevolg een meer efficiënte en effectieve uitvoering van de merkactiviteiten. Bovendien versterken meer coherente activiteiten de band van klanten met merken, omdat ons brein houdt van logisch samenhangende informatie. Een extra voordeel is dat u ook meteen expliciet kunt checken of een merkbesluit in lijn is met de Nederlandse identiteit: kostenbewust, sociaal verbindend en technologisch creatief. Dit maakt uw Nederlandse merk meer waard voor uw eigen organisatie en voor uw (inter)nationale klanten.

Wim Jurg Merkontwikkeling faciliteert de strategische merkdialoog binnen managementteams. De diensten positionering en verdienmodel maken mogelijk de huidige merksituatie te verhelderen: ze laten zien hoe uw merk zich meer herkenbaar zou kunnen onderscheiden van andere merken en hoe u meer geld kunt verdienen met uw merk. Visievorming expliciteert waar u samen met uw merk naar toe werkt en welke metingen u kunt doen om uw onderlinge verschillen van inzichten op te lossen. Beslischeck maakt het mogelijk te verwoorden waarom u onbewust verwacht dat een bepaalde merkbeslissing wel of niet gaat bijdragen aan het realiseren van deze toekomst en monitoring meet in welke mate dit ook daadwerkelijk het geval is. Tot slot is specifieke coaching mogelijk voor persoonlijke en teamontwikkeling.

Meer merkontwikkeling mogelijk maken?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke toelichting. Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl of bel 06 – 107 44 198.

Diensten

Blogs

Inschrijven nieuwsbrief