Hoe ontwikkelt uw merk zich?

Merken samenhangend ontwikkelen is ingewikkeld: we verwerken namelijk informatie vooral onbewust en interpreteren haar vanuit onze bestaande patronen. Bovendien zijn er tot nu toe weinig aansprekende methoden om impliciete kennis expliciet te maken. Veel ambitieuze managementteams zijn daar echter wel naar op zoek, omdat ze inzien dat daadwerkelijke consensus over een gezonde ontwikkeling van hun merken pas kan worden bereikt als ze hun stilzwijgende kennis zo veel mogelijk delen.

Wim Jurg Merkontwikkeling focust op ambitieuze managementteams van kleine Nederlandse bedrijven: tot circa vijftig werknemers en een jaaromzet en/of een balanstotaal van circa tien miljoen euro. Voor deze teams maakt Wim het mogelijk hun Nederlandse merken te laten groeien vanuit een systeembenadering met gebruik van hun onbewust verwerkte informatie. Daartoe ontwikkelde Wim de merkopstelling, waarop hij promoveerde in 2010. Deze methode ont-wikkelt uw merk vanuit uw onbewuste kennis. Ze zorgt voor een meer logische samenhang in uw merksysteem met als gevolg efficiëntere en effectievere uitvoering van uw merkactiviteiten. Bovendien versterken meer coherente activiteiten de band van uw klant met uw merk, omdat ons brein houdt van logisch samenhangende informatie. Een voordeel is dat u ook meteen expliciet kunt checken of een merkbesluit in lijn is met de Nederlandse identiteit: kostenbewust, sociaal verbindend en technologisch creatief. Dit maakt uw Nederlandse merk meer waard voor uw eigen organisatie en voor uw (inter)nationale klanten.

De diensten positionering en verdienmodel maken mogelijk de huidige merksituatie te verhelderen voor managementteams: ze laten zien hoe u zich beter zou kunnen onderscheiden van andere merken en welke nieuwe verdienmodellen u zou kunnen toepassen. De dienst visievorming expliciteert vervolgens waar u samen met uw merk naar toe werkt en welke metingen u uit moet voeren om uw onderlinge verschillen op te lossen. De dienst beslischeck maakt het mogelijk te bepalen of u gezamenlijk niet alleen bewust, maar ook onbewust verwacht dat een bepaalde merkbeslissing gaat bijdragen aan het realiseren van deze toekomst en de dienst monitoring meet in welke mate dit ook daadwerkelijk het geval is. Naast deze vijf diensten voor managementteams, maakt Wim Jurg Merkontwikkeling ook individuele coaching mogelijk voor merkmanagers en -adviseurs.

Meer merkontwikkeling mogelijk maken?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke toelichting. Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl of bel 06 – 107 44 198.

Diensten

Publicaties

Inschrijven nieuwsbrief