Hoe ontwikkelt uw merk zich?

Het blijkt niet eenvoudig om samen merken te ontwikkelen vanuit de nieuwe mogelijkheden die de omgeving biedt, omdat we informatie vooral onbewust verwerken en vanuit onze eigen voorkeuren en verledens. Bovendien waren er tot voor kort weinig aansprekende methoden om onze impliciete kennis bewust te maken. Veel ambitieuze managementteams zijn daar echter wel naar op zoek. Ze zien in dat daadwerkelijke consensus over kansen om merken te ontwikkelen pas kan ontstaan als teamleden hun stilzwijgende merkkennis delen.

Wim Jurg Merkontwikkeling maakt het mogelijk de kansen optimaal te benutten, die de omgeving voor uw merk biedt. Daarbij verheldert visievorming waar u met uw merk naar toe werkt en wat u kunt meten om uw onderlinge verschillen van inzicht op te lossen. Positionering laat zien hoe u uw merk zich meer zichtbaar van alternatieve merken kunt laten onderscheiden en verdienmodel en hoe u meer inkomsten kunt genereren. Beslischeck maakt mogelijk te verwoorden waarom u onbewust verwacht dat een bepaalde merkbeslissing wel of niet gaat bijdragen aan het realiseren van uw visie en monitoring meet in welke mate dit ook echt zo is. Coaching is gericht op het ontwikkelen van uw merkcompetentie door het leren verwoorden van een logisch consistente merkvisie, die het mogelijk maakt kansen optimaal te benutten.

Meer merkontwikkeling mogelijk maken?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke ontmoeting. Mail merkontwikkeling@wimjurg.nl of bel 06 – 107 44 198.

Diensten

Blogs

Inschrijven nieuwsbrief