Woensdag 29 mei van 15.00 -17.30 uur online-merkopstelling in kader van de Basisopleiding Merkopstelling

Vrijdag 12 juni van 9.00 -11.30 uur online-merkopstelling in kader van de Basisopleiding Merkopstelling

Vrijdag 12 juni van 15.00 -17.30 uur online-merkopstelling in kader van de Basisopleiding Merkopstelling

Meld je aan bij Wim: 06 107 44 198 of info@wimjurg.nl