Teamontwikkeling-in-een-dag

Het is belangrijk om als managementteam op elkaar te kunnen vertrouwen. Vertrouwen maakt constructieve confrontaties over verschillen van inzicht mogelijk. Deze confrontaties zijn noodzakelijk om een gedeelde visie te ontwikkelen, waar iedereen zich bij betrokken voelt en waarvoor een ieder zich verantwoordelijk voelt. Pas dan kan werkelijk samen worden gewerkt en kunnen de gezamenlijk gewenste resultaten worden bereikt. De simulatie siMTeam geeft u de kans zich als team te ontwikkelen in het goed op elkaar afstemmen van alle bedrijfsbeslissingen, rekening houdend met (on)verwachte besluiten van de concurrenten en veranderende marktomstandigheden.

Het game laat u daarbij direct de commerciële gevolgen van uw beslissingen zien en die van uw concurrenten, wat de saamhorigheid binnen uw team bevordert. Uw team werkt onder begeleiding van een deskundige teamcoach, waarbij u zowel inhoudelijk als procesmatig werkt aan het versterken van uw besluitvorming vanuit de piramide van Lencioni (2002): van vertrouwen, confrontaties, betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar het bereiken van de gezamenlijk gewenste en haalbaar ingeschatte resultaten.

Investering
€ 1.995 per team, inclusief evaluatie circa twee weken na afloop van het game.

Wanneer
In samenspraak.

Waar
Naar keuze.

Vragen en aanmelden
Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Wim Jurg merkontwikkeling@wimjurg.nl 06 107 44 198.

Coach
Dr. Wim Jurg (1957) heeft vijftien jaar ervaring met het  begeleiden van managementgames en vijftien jaar met het bevorderen van de samenwerking binnen managementteams om te komen tot optimale merkbeslissingen.