Start nieuwe cyclus Basisopleiding Merkopstelling 25 januari 2019

Ben je bekend met organisatieopstellingen? En heb je ervaren dat merkvraagstukken een eigen benadering vragen? Dan is dit de kans om je te ontwikkelen in de merkopstelling.

Perspectiefwisseling

Opdrachtgevers zien de wereld onbewust vanuit hun eigen perspectief. De merkopstelling maakt het mogelijk om ze bewust te laten worden van dit impliciete perspectief en de werkelijkheid vanuit een perspectief te zien. Zeer krachtig, omdat het niet alleen figuurlijk gebeurt, maar ook letterlijk via een merkopstelling.

Basisopleiding Merkopstelling

In de basisopleiding leer je als manager hoe je zelf via een merkopstelling nieuwe merkinzichten in een merk kunt krijgen en/of hoe je als adviseur opdrachtgevers nieuwe inzichten kunt geven. Ook ontwikkel je je in het interpreteren van non-verbaal gedrag. Veder oefen je je in het psychologisch verantwoorde vragen stellen aan opdrachtgevers die het mogelijk maken om hun huidige merkvraagstuk op een nieuwe, systemische manier te kunnen en willen zien. Tot slot leer je deze inzichten verantwoord te rapporteren en de merkontwikkeling te monitoren. De focus van de opleiding ligt op een succesvolle ontwikkeling van de casus-merken van de deelnemers: essentieel voor het ontdekken van de waarde van merkopstellingen.

Programma

In de eerste bijeenkomst wordt begonnen met parallelle bondige merkopstellingen over ieders casus met als elementen: B = Basisopleiding merkopstelling, C = Casus, I = jezelf, M = Monitoring en W = Wim Jurg. Verder bespreekt Wim een voorbeeld van een recente casus met een bondige en een uitgebreide merkopstellingen: de tafelversie en de methode met representanten. In de tweede, derde en vierde bijeenkomst begeleid je afwisselend bondige en uitgebreide merkopstellingen van elkaar en leer je primaire van secundaire elementen te onderscheiden. Op de vijfde bijeenkomst begeleid je een uitgebreide merkopstelling over je eigen casus of die van een mede cursist.

Wanneer

In 2019 van 11:00 – 15:00 uur op de vierde vrijdagen van de maand: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april en 24 mei. De feestelijke diploma-uitreiking is op vrijdag 28 juni om 17:00 uur.

Waar

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN, Putten.

Hoeveel

€ 1001,- exclusief BTW; inclusief koffie, thee en soep met broodjes in de pauze; en Jurg (2010) Unravelling branding systems. Drie weken voor aanvang € 500,- en bij afronding € 501,- Bij deelnemers met onvoldoende vertoonde vaardigheden volstaat de aanbetaling van € 500.

Voorwaarden

HBO- of WO-opleiding, bekendheid met organisatieopstellingen en tekenen van vertrouwelijkheidverklaring over informatie verkregen uit de opleiding.

Certificaat

Deelnemers ontvangen certificaat Basisopleiding Merkopstelling bij voldoende vertoonde vaardigheden.

Leer merkopstellingen begeleiden

en meld je aan bij Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl