Merkbeslissing als interventie

CIMO-logica: Context, Interventie, Mechanisme en Outcome

Deze blog focust zich op de inhoud van een merkbeslissing en niet op het proces: de weg waarlangs deze kan/moet worden uitgevoerd. Bij de inhoud gaat het om het doel: wat de beslisser voor ogen staat om te veranderen en waarom. Wat kan/moet worden aangepast in het merkbeleid om merk te versterken. Vanuit de benadering van het merk als systeem is een merkbeslissing een interventie waarvan hij/zij verwacht dat deze het merksysteem als geheel goed zal doen vanuit een bepaalde gedachtengang. Deze gedachtengang bevat (impliciet) een causaal verband tussen de interventie en een of meer belangrijke merkelementen (Mechanisme). De vraag is hier dan dus: Wat is het effect (Outcome) van deze merkbeslissing (Interventie) op de belangrijkste merkelementen (Context)?

Interventie

Bij een interventie stel je jezelf de vraag: Wat kan ik veranderen aan het merksysteem om dit te versterken? Een interventie kan daarbij in het algemeen vier soorten merkbeslissingen inhouden:

  1. Het verwijderen van een merkelement uit het merksysteem, zoals een verouderd product uit het assortiment nemen
  2. Het veranderen van een merkelement, zoals de iPod door de iPhone
  3. Het toevoegen van een nieuw merkelement door de organisatie, zoals een nieuw product in het assortiment opnemen
  4. Het toevoegen van een nieuw merkelement uit de omgeving, zoals het corona-virus om te zien hoe het huidige merksysteem hierop zou kunnen reageren.

Mechanisme

Het mechanisme is de merktheorie achter de interventie, die aangeeft waarom een positief effect ervan te verwachten is. Naast deze theorie zijn er ook veel andere theorieën die hierin mee moeten worden genomen.

Context

Bij het vastellen van de context gaat het dus om het bepalen van de huidige merkelementen waarop de interventie op basis van deze of andere merktheorieën ook invloed zou kunnen hebben.

Outcome

Meten is weten beschrijft het belang van monitoren van merkbeslissingen. Daarbij gaat erom goed in te schatten of de interventie kosteneffectief is: is de meerwaarde voor het merksysteem hoger dan de tijd en geld die de interventie vraagt?

Contact informatie

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon