Coöperatief coachen

De basis van inspirerende coaching wordt verwoord in de ABC-formule: Aantrekkelijkheid, Betekenis en Coherentie.

ABC-formnule

Om coaching optimaal effectief te laten zijn, is het aan te raden de ABC-formule te hanteren:

 1. Aantrekkelijkheid: het is belangrijk dat de cliënt de coaching ‘gezellig’ vindt
 2. Betekenis: de cliënt dient direct toepasbare mogelijke actie-inzichten te krijgen
 3. Coherentie: de cliënt moet de samenhang zien met achterliggende dynamieken.

22 Psychologische inzichten

Bij coaching hanteert Wim de volgende 22 psychologische inzichten:

 1. Anchoring: voorbeelden van grote veranderingen, maakt kleine wijzigingen gemakkelijker uitvoerbaar
 2. Antropomorfisme: het personifiëren van specifieke probleemaspecten, maakt deze beter invoelbaar
 3. Appreciative inquiry: monitoren van verandering van nieuw functioneel gedrag bevordert verandering
 4. Autoriteit: een verandering doorvoeren is gemakkelijker als deze wordt ondersteund door deskundige
 5. Beloofde Land: als cliënt nagestreefde ideale situatie in kleur beschrijft, wordt deze meer haalbaar
 6. Counter-attitudinal advocacy: van tevoren iets positiefs zeggen over verandering, maakt het gemakkelijker
 7. Disrupt: gebruik ironie bij (te) kritische houding – herkenbaar het tegenovergestelde zeggen van wat je bedoelt
 8. God-woorden: ultiem positieve termen, zoals ‘vooruit’ en ‘vrij’, hebben goed effect op veranderingsbereidheid
 9. Ironie: door het tegenovergestelde te zeggen van wat je bedoelt, wordt het soms minder confronterend
 10. Klik: hoe meer (h)erkende client-coach-overeenkomsten, hoe beter relatie, hoe groter kans dat coaching werkt
 11. Less is more: één interventie per sessie die functioneel gedrag kan bevorderen, is meestal heftig genoeg
 12. Oplopend: een uitgevoerde kleine verandering effent de weg voor een volgende grotere stap
 13. Overcommunicatie: herhalen van mogelijke verandering, bevordert het ervaren waarheidsgehalte
 14. Paradox: verhelderen keerzijden van positieve en negatieve aspecten doorbreekt wit-zwart denken
 15. Primacy-effect: de eerste indruk van de coaching heeft een groot effect op het verloop
 16. Recency-effect: de laatste indruk heeft een groot effect op de herinnering aan de coaching
 17. Reframing: herformuleer negatieve elementen in positieve aspecten om kans op verandering te vergroten
 18. Schaarste: verduidelijken dat de vrijheid om iets te doen er nu is, maar straks misschien niet meer
 19. Visuele metafoor: naast elkaar plaatsen van beeld huidige en mogelijke nieuwe situatie stimuleert verandering
 20. Weerstand: cliënten worden ontvankelijk voor verandering als ze beseffen dat het hun eigen beslissing is
 21. Winst-verliesframing: framing op verlies roept risicovol gedrag op, terwijl focus op winst leidt tot risicomijding
 22. Zelfoverreding: als iemand de cliënt kan verleiden tot ander gedrag, dan is het de cliënt zelf.

Behoefte aan iemand die met u meedenkt?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Contact informatie

Productenarrow right icon

Dienstenarrow right icon

Klantenarrow right icon

Partnersarrow right icon

Blogsarrow right icon

Overarrow right icon