Start nieuwe cyclus Basisopleiding Merkopstelling 14 februari 2020

Ben je bekend met organisatieopstellingen? En heb je wat met merken?

Basisopleiding Merkopstelling

In de basisopleiding leer je als manager hoe je zelf via een merkopstelling nieuwe merkinzichten in een merk kunt krijgen en/of hoe je als adviseur opdrachtgevers nieuwe inzichten kunt geven. Ook ontwikkel je je in het interpreteren van non-verbaal gedrag. Verder oefen je je in het psychologisch verantwoorde vragen stellen aan opdrachtgevers die het mogelijk maken om hun huidige merkvraagstuk op een nieuwe, systemische manier te kunnen en willen zien. Tot slot leer je deze inzichten verantwoord te rapporteren en de merkontwikkeling te monitoren. De focus van de opleiding ligt op een succesvolle ontwikkeling van de casus-merken van de deelnemers: essentieel voor het ontdekken van de waarde van merkopstellingen. Bekijk de video voor de opleiding als je er een beeld bij wilt. De ervaringen van de vorige groep vind je hier.

Programma

In de eerste bijeenkomst wordt begonnen met parallelle merkopstellingen over ieders casus met als elementen: B = Basisopleiding merkopstelling, C = Casus, I = Ik, jezelf, M = Monitoring en W = Wim Jurg. Verder bespreekt Wim een voorbeeld van een recente casus  van de tafelversie en de methode met representanten. In de tweede, derde en vierde bijeenkomst begeleid je afwisselend merkopstellingen in de tafel- en de representant-variant van elkaar en leer je primaire van secundaire elementen te onderscheiden. Op de vijfde bijeenkomst begeleid je een merkopstelling over je eigen casus of die van een mede cursist.

Wanneer

In 2020 van 11:00 – 15:00 uur op de volgende vrijdagen: 14 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni van 15:00 – 19:00 uur.

Waar

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN, Putten.

Hoeveel

1001 euro, exclusief BTW; inclusief koffie, thee en soep met broodjes in de pauze; en Jurg (2010) Unravelling branding systems. Drie weken voor aanvang 500 en bij afronding 501. Bij deelnemers met onvoldoende vertoonde vaardigheden volstaat de aanbetaling van 500 euro.

Voorwaarden

HBO- of WO-opleiding, bekendheid met organisatieopstellingen en tekenen van vertrouwelijkheidverklaring over informatie verkregen uit de opleiding.

Certificaat

Deelnemers ontvangen certificaat Basisopleiding Merkopstelling bij voldoende vertoonde vaardigheden.

Download de pdf met deze informatie.

Kennis maken op vrijdagmiddag 10 januari om 16:00 uur

Op vrijdag 10 januari 2020 van 16:00 – 17: 00 uur bij SAMR(Dodeweg, Leusderend 36, Amersfoort) ben je van harte welkom voor een persoonlijke toelichting op de Basisopleiding Merkopstelling door Wim Jurg en de mensen die de opleiding hebben afgerond.

Leer merkopstellingen begeleiden

en meld je aan bij Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Internationaal succesvolle Nederlandse merken zijn Amsterdams

Maak je Nederlandse merk Amsterdams als je internationaal succes wilt hebben. Union geeft een perfect voorbeeld.

The best way to get around in Amsterdam

In navolging van Arjan Lubach, heeft het Oerhollandse fietsenmerk Union een e-fietskaart gelanceerd voor buitenlandse toeristen, waarbij ons land wordt neergezet als Big Amsterdam. Met de komst van e-bikes zijn bezienswaardigheden op afstand bereikbaar geworden voor fietsers. In de tijd waarin je vroeger heel Amsterdam op de fiets ontdekte, doe je nu bij wijze van spreken heel Nederland aan. Alle bezienswaardigheden in ons land zijn veramsterdamst: van Gouda (Amsterdam cheese market) tot de de Drentse hunebedden (Amsterdam big stones) en van de Afsluitdijk (Amsterdam long dike) tot de Deltawerken (Amsterdam waterworks). Dit sluit perfect aan op het idee dat ‘iedereen weet’ dat Nederland echt een fietsland is. Fietsen is gezond en duurzaam, en alles ligt binnen trapbereik. Op deze fietskaart van Big Amsterdam’ staat precies dat: de leukste dingen om naartoe te fietsen. Een uurtje zoeven naar Amsterdam Beach of een ochtend rollen naar de wilde herten in het Amsterdamse Big National Park. In de legenda rechtsonder staat precies hoe lang je bezig bent om ergens te komen. Wind? Geen probleem joh, dankzij je e-bike heb je altijd de wind mee. Dit is een perfect voorbeeld van aansluiten bij de beelden die leven bij buitenlanders vakantiegangers. Een voorbeeld dat navolging verdient bij alle Nederlandse merken, die internationaal succesvol willen zijn. Veel Nederlandse merken onderschatten het effect van de internationale bekendheid en het positieve imago van Amsterdam.

Watermanagement

Amsterdam is in de twaalfde eeuw gebouwd door een dam te maken in de Amstel-rivier. Internationaal weet iedereen dat ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt. De internationale Nederlandse kernassociatie is niet alleen plat en daardoor fietsbaar, maar ook ‘water’. In lijn met Thales, de eerste Griekse filosoof, die beweerde dat water de basis van alle dingen was Nederland is namelijk niet alleen wereldwijd bekend als een fietsland, maar bijvoorbeeld ook om onze (water)planning en het gebruik van elke meter beschikbaar land. De oorspronkelijke bewoners van Nederland hielden van de combinatie van jacht en vruchtbare grond. De overstromingen namen ze op de koop toe in ruil voor het feit dat landheren zich niet bekommerden om deze grond en de daarmee verbonden vrijheid. In de middeleeuwen ontwikkelden we windmolens om land op de zee te veroveren. Om deze ‘polders’ bouwden we vervolgens dijken omheen, die de bewoners gezamenlijk beheerden. Bij onderlinge conflicten, bleven we samenwerken in de polderactiviteiten. To polder is niet toevallig een Engels woord voor zowel land winnen van zee als in overleg iets bereiken. Watermanagement was ook de kern van onze oorlogvoering: zomers lieten we het land onder lopen en in de winter versloegen we de vijand op de schaats.

Nederlandse merken

De hoofdkantoren van belangrijke Nederlandse merken die internationaal succesvol zijn, zijn dan ook gevestigd in Amsterdam, zoals ING, Philips en KPMG zijn gevestigd in Amsterdam. Van Shell is het (nog) in Londen, omdat bij het samengaan de Nederlandse vestigingsplaats werd ‘weggegeven’ in ruil voor een 60-40% verdeling van de aandelen, typerend voor de Nederlandse pragmatiek. Shells technologiecentrum is wel gehuisvest in Amsterdam. Op haar internationale website is de pay-off van Shell Harnessing human ingenuity, die van Philips innovation and you, van ING’s Empowering people to stay a step ahead in life and in business, van KPMG Anticipate, Innovate, and Deliver en van Rabobank Together, we are the bank. Overkoepelend is dat deze Nederlandse topmerken staan voor functionaliteit, gezamenlijkheid, innovatie en winstgevendheid. Waarden die kenmerkend zijn voor de protestante achtergrond van De Nederlanden. Historisch gaf KLM in 1919 een prachtig voorbeeld van een oer-Nederlandse internationale positionering met The Flying Dutchman: de mondiaal bekende legende over een Nederlandse kapitein die ook op Pasen wilde varen en het slechte weer trotseerde; elke zeeman die rond Kaap de Goede Hoop wilde varen en het spookschop zag, wist dat zijn laatste uur was aangebroken. KLM draaide de angst om met de merkbelofte: van fictie naar feit. Feiten daar gaat het om in ons koele kikkerlandje; tenminste, zolang we vrij zijn en ergens geld mee kunnen verdienen.

Golden Age

De hele wereld kent Amsterdam nog vanuit onze Gouden Eeuw, waarin we de rijkste natie waren met de eerste aandelenbeurs. Oorlog voerden we voor vrije handel en niet voor politieke idealen. De merkbelofte  I Amsterdam geeft het belang aan van het individu in het grotere geheel. In het Engels vanwege haar internationale karakter c.q. om meer geld te kunnen verdienen; illustratief voor ons klantgerichte denken. Terwijl Amsterdam wereldberoemd is, is internationaal nauwelijks bekend dat Amsterdam in the Netherlands ligt, dat Holland hetzelfde land is en dat de mensen die daar vandaag komen the Dutch worden genoemd. Om nog duidelijker te maken dat we een land zijn met veel individuele mogelijkheden, doen we mee aan de Olympische Spelen onder de naam Team NL. Nederlandse merken doen er dus goed aan officieel zaken te doen vanuit Amsterdam. Zo is het Amsterdam Lake District de meest kansrijke positionering voor toeristisch Friesland, kan Drenthe het beste internationale vakantiegangers lokken met haar Amsterdam Stones. en kan vliegveld Groningen Airport Eelde zich het beste omdopen tot East Amsterdam Airport als ze internationaal succes wil boeken.

God created, the world, but the Dutch created the Netherlands

Een andere mogelijke positionering voor internationale Nederlandse merken ligt bij de vele Engelse spreekwoorden en gezegden met ‘Dutch’, die ook weergeven dat we bekend staan als functioneel, creatief, rendabel en individueel; zoals God created, the world, but the Dutch created the NetherlandsBeat the Dutch (iets bijzonders doen), Dutch auctions (op een veiling beginnen met een hoge prijs en die stap voor stap verlagen), Double Dutch (een springtouw bestaande uit twee touwen draaiend in omgekeerde richting), Dutching (gebruiken van gammastralen om bedorven eten weer eetbaar te maken), Dutch bargain (overeenkomst afsluiten met drank erbij), Dutch concert (musici die verschillende melodieën door elkaar heen spelen), Dutch courage (moed dankzij alcohol), Dutch Gold (een verbinding van koper en zink), Dutch disease (geen stuurmaan accepteren), Dutch reckoning (een vage factuur die stijgt bij vragen erover), Dutch uncle (betweter), Dutch widow (prostitué), Go Dutch (de rekening delen) en Going Dutch (alsmaar ruziemaken, maar toch samenwerken).

Cijfers

Nederlanders zetten de ‘7’ en de ‘9’ door de schrijflijn heen, terwijl veel andere landen dit met opzet niet doen. De ‘1’  met een lange ophaal, die je in veel andere landen ziet, is juist niet Nederlands. Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven bijvoorbeeld scherp moeten zijn om de ‘1’, de ‘7’ en de ‘9’ op de internationale wijze te schrijven.

Je merk Amsterdams ontwikkelen?

Wees slim, neem Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

 

Ik ben MerkWaardig, jij bent Merkwaardig

Juridisch is een merk van de organisatie, maar psychologisch en sociologisch niet. Hoe ga je daar als CEO goed mee om?

Rentmeester van merk

Rentmeester zijn van een merk betekent inzien dat je je realiseert dat je niet alleen het recht bent om beslissingen te nemen over een merk, maar dat je ook de plicht hebt om verantwoord om te gaan met het merk dat je is toevertrouwd. Je bedrijf is geen absolute eigenaar van het merk, maar heeft het ‘slechts’ in beheer. Het is je taak als CEO om intern en extern te verwoorden waar het merk voor staat. Aangezien deze verwoording altijd slechts het topje van de ijsberg is, is het goed om medewerkers het vertrouwen te geven om vanuit dit topje zelf te bepalen wat in specifieke situaties het juiste merkgedrag is en in dialoog te gaan met degenen die dat in jouw ogen niet goed doen. Het MerkWaardige gedrag van je medewerkers valt en staat daarbij met dat van jezelf: alleen vanuit het juiste voorbeeldgedrag is een goede dialoog daarover mogelijk.

CEO is gezicht merk

Als CEO ben je de persoon die het merk in het openbare domein vertegenwoordigt. Als het over het merk gaat, is er dus ook maar een die daarover logisch het woord kan voeren: de baas; en niet iemand van de afdeling communicatie. Organisaties met een bekende topman boeken daarom ook betere resultaten. Internationale voorbeelden zijn Steve Jobs van Apple, Mark Zuckerberg van Facebook en Elon Musk van Paypal en Tesla. Nationaal is dit bijvoorbeeld Paul Polman van Unilever en Robert Dijkgraaf die het gezicht is geworden van de wetenschap in Nederland. Ze zijn zowel voor de fans als voor de medewerkers de personificaties van de merken waar ze verantwoordelijk voor zijn. Een tot de verbeelding sprekende topman die regelmatig positief in het nieuws komt, versterkt niet alleen de binding met de fans van het merk, maar verhoogt ook de betrokkenheid van de medewerkers. Een mooi voorbeeld is ook Koning Willem Alexander, die er zowel nationaal als internationaal in slaagt om Nederland uitstekend te vertegenwoordigen en zich een ware visionair heeft getoond door af te studeren op watermanagement en als troonopvolger gewoon te doen.

Halo-effect van topman

Het beeld van het merk dat je als goede topman creëert bij zowel klanten als medewerkers bepaalt hun waarneming van alle andere zaken rond het merk. Daarbij gaat het niet zozeer om wat je over het merk zegt (de betekenis), maar meer om waar je op focust (aandacht) en de mate waarin je eigen gedrag aansluit bij de merkbelofte (consistentie). Het devies voor een goede CEO is: wees bescheiden, maar zorg dat je goed zichtbaar je rol in de samenleving vanuit je merk vervult. Zodra mensen namelijk eenmaal een positieve indruk hebben van het zichtbare gedeelte van een situatie, hebben ze de neiging om alle niet-zichtbare activiteiten en eigenschappen positief te beoordelen; ook al weten ze daar niets van. Als het gedrag van een topman ons aanspreekt, denken we automatisch dat hij voor een goed merk staat en dat bij haar/ zijn organisatie hele slimme mensen werken die het beste met ons voor hebben. Zodra er echter een crisis ontstaat waar je niet adequaat op reageert, deugt noch jij meer, noch het merk waar jij voor staat, noch de mensen die bij voor het merk werken. Mensen zijn nu eenmaal van huis uit zwartwit-denkers.

Valkuil CEO

De valkuil is dat je als topman zelf gaat geloven dat jij het merk bent en zich gaat omringen met ja-knikkers in een cultuur van good news only. Als leider moet je je ervan bewust zijn en blijven dat macht niet alleen iets met de mensen om je heen heen doet, maar ook met jezelf. Het is ‘gewoon’ moeilijk om bescheiden te blijven vanuit je positie als leider. CEO’s kunnen zich door hun positie gemakkelijk ontwikkelen tot narcistische leiders, meer gericht op hun eigen ontwikkeling dan die van het merk. Hierdoor worden ze echter minder geloofwaardig en ontstaat corporate autisme: een gebrek aan sociale interactie met de interne en externe omgeving en een tekort aan emotionele wederkerigheid. Deze valkuil geldt al helemaal voor Nederlandse managers, aangezien het in ons kikkerland sowieso al niet gepast wordt gevonden om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. In onze Hollandse poldercultuur geldt nu eenmaal het motto ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Als CEO leef je daarbij in een glazen huis, waarbij de (sociale) media alles persoonlijk maken; een eigen privé-leven heb je tegenwoordig niet meer. Dus een scheiding tussen privé en werk is voor je als CEO in het algemeen niet weggelegd. Dat moet je dus accepteren als onderdeel van je leiderschap. Het merk begint bij jezelf.

MerkWaardig leiderschap

Als goede leiders formuleer je niet alleen een heldere merkvisie, maar zorg je ook voor je eigen correctiemechanismen: je organiseert open feedback van je MT op je visie, je eigen gedrag en je beeld van de rol van je merk in de samenleving. Intern maak je duidelijk welk gedrag wordt gevraagd van medewerkers en wat de consequenties zijn van niet MerkWaardig gedrag. Je geeft daarbij zelf het goede voorbeeld en realiseert je dat je eigen reputatie en die van het merk onderling direct zijn verbonden. Je geeft je MT de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid om je scherp te houden, maar ook om te accepteren dat de uiteindelijke beslissing aan jou als CEO is, omdat deze de zondebok wordt als er iets fundamenteel mis gaat met het merk waarvoor jullie samen verantwoordelijk zijn. Tot slot zorg je voor een externe vertrouwenscommissie, waar interne klokkenluiders welkom zijn met hun verhalen; een commissie die de taak, bevoegdheid  en verantwoordelijkheid heeft om zaken direct aan te pakken op basis van expliciet door jou opgestelde regels. Je bent verantwoordelijk voor het merk en neemt die verantwoordelijkheid ook zichtbaar op je, legt verantwoordelijkheid af en maakt het mogelijk dat anderen je hierop aanspreken.

Ik ben OK, jij bent OK

De titel van deze blog verwijst naar “Ik ben OK, jij bent OK“: een bewuste keuze om het contact met de ander open aan te gaan; in tegenstelling tot de andere posities zoals “Ik ben OK, jij bent niet OK“: benaderingen van anderen gebaseerd op de onbewust neiging van om te veronderstellen dat anderen niet-OK zijn omdat die hun eigen ontwikkeling belemmeren. Voor een gezond merk is het niet alleen essentieel dat het MT elkaar, de medewerkers en de fans bewust benadert vanuit vertrouwen, maar ook dat ze zelf MerkWaardig gedrag vertoont: een gezamenlijk doen en laten dat bij het merk past. Als een MT wil, dat medewerkers en fans zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het merk, dan moeten ze laten zien dat ze zich in hun keuzes en handelen laten leiden door de gevolgen voor de fans, de organisatie en voor henzelf en zich realiseren dat de formuleringen van MerkWaardig gedrag slechts het topje van de MerkWaardige ijsberg zijn.

Je Merk-Waardigheid ontwikkelen?

Wees slim, neem Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl