Artikelen door Wim Jurg

Samen kom je verder

De basis van goede merkresultaten is een managementteam met onderling vertrouwen. Hoe zorg je daarvoor? Management-team Omdat mensen 99% van de ontvangen informatie onbewust verwerken, is een hecht managementteam een noodzakelijke voorwaarde voor gezonde merkbeslissingen. Hoe hechter het team, hoe meer informatie op tafel kan komen, hoe betere besluiten ze kan nemen en des te helderder […]

Mijn persoonlijke ontwikkeling

Bij merken gaat het erom mogelijke klanten de logica te laten invoelen van de merkbelofte via een merkverhaal. Hoe doe je dit? Wim Jurg De onderstaande beschrijving geeft aan hoe Wim zelf zijn huidige merkcompetenties koppelt aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Kleutertijd Ik ben geboren in 1957 in Schiedam. Mijn vader, Marinus Jurg, overleed toen ik […]

Merk als systeem

Denken vanuit je merk als systeem maakt het meer mogelijk om het effect van je merkbeslissing vooraf te checken. Denken vanuit systemen Het systeemdenken is op de kaart gezet door de Oostenrijkse bioloog Karl Ludwig von Bertalanffy. Hij was de eerste die objecten bestudeerde als onderdeel van een groter geheel. Daarbij legde hij de nadruk op […]